CENNÍKVýhodné ceny a prvotriedna kvalita. To je Pestovateľská Pálenica Zlaté Moravce s. r. o. – JOZEF ŠTEVO.


Pre jedného pestovateľa a jeho domácnosť je možné za jedno výrobné obdobie (od 1. júla do 31. júna nasledujúceho roka) v liehovare na pestovateľské pálenie ovocia vypáliť destilát z ovocných kvasov v množstve 43 la (43 litrov 100 % alkoholu) pri zníženej sadzbe spotrebnej dane z liehu 5,40 €/la. Pri prekročení tohto množstva musí pestovateľ za prekročené množstvo zaplatiť celú výšku základnej sadzby spotrebnej dane z liehu 10,80 €/la.CENA ZA 1 LITER 100 % DESTILÁTU: 8,90 €

Cena pozostáva zo zníženej sadzby spotrebnej dane 5,40 €/la a z poplatku za pálenie 3,50 €. Znížená sadzba spotrebnej dane 5,40 €/la sa uplatňuje, ak pestovateľ a jeho domácnosť za jedno výrobné obdobie vypáli destilát z ovocných kvasov v množstve do 43 la. V cene poplatku za pálenie je zahrnuté riedenie destilátu, náklady na personál a náklady na technológiu.CENA ZA 1 LITER 100 % DESTILÁTU: 14,30 €

Cena pozostáva zo základnej sadzby spotrebnej dane 10,80 €/la a z poplatku za pálenie 3,50 €. Základná sadzba spotrebnej dane 10,80 €/la sa uplatňuje, ak pestovateľ a jeho domácnosť za jedno výrobné obdobie vypáli destilát z ovocných kvasov v množstve nad 43 la. V cene poplatku za pálenie je zahrnuté riedenie destilátu, náklady na personál a náklady na technológiu.PREVÁDZKOVÉ NÁKLADY: 30,00 €

Jednorazový poplatok za 1 proces pálenia. Cena zahŕňa náklady na energie (plyn, elektrina) + voda a náklady spojené s odvozom výpalkov.NEVYDARENÁ DESTILÁCIA: 30,00 €

Jednorazový poplatok za nevydarenú destiláciu z dôvodu nekvalitného kvasu.DESTILÁT

MNOŽSTVO DO 20 l

MNOŽSTVO NAD 20 l

50 %

5,50 € / l

5,40 € / l

51 %

5,60 € / l

5,50 € / l

52 %

5,70 € / l

5,60 € / l

53 %

5,80 € / l

5,70 € / l

54 %

5,90 € / l

5,80 € / l

55 %

6,00 € / l

5,90 € / l


MINIMÁLNE MNOŽSTVO KVASU PRE ZAČATIE PÁLENIA: 180 L


MAXIMÁLNE MNOŽSTVO KVASU PRE 1 PROCES PÁLENIA: 350 L