ZVERTE SVOJ KVAS DO NAŠICH RÚK…


POZRIEŤ VIAC


PROFESIONALITA

Zákazníkom garantujeme profesionálne odvedenú prácu. Samozrejmosťou je osobný prístup a vysoké nasadenie.


KVALITA

Dbáme na kvalitu poskytovaných služieb. Výsledok pálenia je našou vizitkou a preto kladieme vysoký dôraz na detaily.


SKÚSENOSTI

Máme dlhoročné skúsenosti v oblasti pálenia. Výsledkom našej práce je spokojný zákazník, ktorý je u nás vždy na 1. mieste.


CENA SLUŽIEB

Ceny za naše služby sú primerané. Avšak cena služieb závisí hlavne od kvality a množstva privezeného kvasu.

PESTOVATEĽSKÁ PÁLENICA ZLATÉ MORAVCE S. R. O.

O NÁS


01 / KTO SME

Firmu Pestovateľská pálenica Zlaté Moravce s. r. o. založil dňa 04. 12. 2019 rodák z neďalekých Čiernych Kľačian – pán Jozef Števo.

Hlavným cieľom založenia pálenice je udržanie tradície pálenia v meste Zlaté Moravce, ale aj v širšom okolí, nakoľko pálenica posledné roky nefungovala.

Pestovateľská pálenica v Zlatých Moravciach prešla za posledné obdobie viacerými výraznými zmenami v podobe rozsiahlej rekonštrukcie, ako aj výmenou starej technológie za novú.

Hlavná myšlienka pána Jozefa Števa je, aby sa celý proces pálenia niesol v priateľskom duchu a spolu zachovávania tradícií pálenia. Tak isto by rád praktizoval aj neustále nadväzovanie nových kontaktov a vymieňanie si skúseností s pestovateľmi zo Zlatých Moraviec a zo širokého okolia.02 / NAŠA TECHNOLÓGIA

V našej Pestovateľskej pálenici Zlaté Moravce s. r. o. používame destilačné zariadenie BOSO, konkrétne Dvojkotlovú pestovateľskú pálenicu.

Je určená na získavanie destilátu z ovocného kvasu. Destilačná súprava svojím konštrukčným riešením poskytuje možnosť zachovať charakteristické aromatické vlastnosti pôvodných ovocných surovín.

Na pálenie používame kotle vykurované plynom.

Aparatúra je zostavená z destilačného kotla, rektifikačného kotla, nádrže na vodku, dvoch chladičov s epruvetami, objemového meradla na lieh, spojovacieho potrubia, armatúr a doplnkových konštrukcii.

Obsah nášho destilačného kotla je 350 l.OZNAMY


pridané dňa 08. 04. 2022

Vážení pestovatelia, radi by sme vás informovali, že naša Pestovateľská Pálenica Zlaté Moravce dňom 08. 04. 2022 ukončila páleničiarsku sezónu 2021/2022.

Chceli by sme sa vám úprimne poďakovať za vašu priazeň a za dôveru, ktorú ste nám prejavili.

O zahájení novej páleničiarskej sezóny 2022/2023 vás budeme včas informovať.

S pozdravom Jozef Števopridané dňa 17. 06. 2021

Vážení pestovatelia, pripravili sme si pre Vás ďalšiu novinku. V našej pálenici je možnosť platby kartou. Avšak podmienka pre platbu kartou je minimálna platba 130 € za jednu transakciu. Ďakujeme a tešíme sa na Vás.